جهاد کشاورزی خوزستان

جهاد کشاورزی استان خوزستان

  1. طراحی طرح های آبیاری تحت فشارشهرهای اهواز، ایذه، کارون
  2. نظارت بر اجرا و بهره برداری پروژه های آبیاری تحت فشارشهرهای رامشیر،ماهشهر، هندیجان