مهندسین مشاور عمران و آبادی آناهید

حوزه فعالیت طبق مجوز معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور:

  1.  آبیاری و زهکشی و آبیاری تحت فشار 
  2.  تاسیسات آب و فاضلاب

رشته و پایه تایید صلاحیت اخذ شده از سازمان مدیریت:

  1.  پایه سه تخصص شبکه های آبیاری و زهکشی ازبرنامه و بودجه
  2.  پایه سه تخصص تاسیسات آب و فاضلاب از ازبرنامه و بودجه
آدرس

دفتر مرکزی: اهواز-کیانپارس- خیابان موحدین غربی- کوچه تیر(فرعی دوم)-پلاک5

دفتر خرم آباد: خرم آباد - خیابان انقلاب - سه راه مطهری شمالی - پلاک 235

دفتر یزد: یزد - خیابان کاشانی - نبش خیابان 29

تلفن

تلفن دفتر مرکزی: 16 28 3333 061 | 17 28 3333 061

تلفن دفتر یزد: 20 67 3628 035

نمابر

نمابر دفتر مرکزی: 42 29 3336 061

نمابر دفتر یزد: 21 67 3628 035


ارسال