جهاد دانشگاهی استان لرستان

جهاد کشاورزی استان لرستان

 1. خدمات مهندسی نظارت کارگاهی پروژه ایستگاه پمپاژ کشورزه شهرستان سلسله استان لرستان
 2. مطالعه و طراحی و نقشه برداری شبکه های آبیاری و زهکشی‌ شهرستان خرم‌آباد
 3. نقشه برداری و مطالعه و طراحی شبکه آبیاری تحت فشار روستاهای علی میرزایی و کوله مرز دلفان
 4. نظارت کارگاهی ایستگاههای پمپاژثانویه چغاهروشی خرم آباد
 5. نظارت کارگاهی ایستگاههای پمپاژثانویه چغاهروشی خرم آباد(2)
 6. نظارت کارگاهی ایستگاههای شبکه آبیاری تحت فشار چغاهروشی خرم آباد
 7. نظارت کارگاهی ایستگاههای شبکه آبیاری تحت فشار چغاهروشی خرم آباد(2)
 8. نظارت کارگاهی شبکه آبیاری تحت فشار گرمه خانی دلفان
 9. مطالعه و طراحی و نقشه برداری کانالهای آبیاری شهرستان بروجرد
 10. نقشه برداری و مطالعه و طراحی شبکه آبیاری تحت فشار روستاهای محمد میرزایی و عبدالحسینی دلفان
 11. نظارت عالیه و کارگاهی ایستگاه پمپاژ گرمه خانی دلفان
 12. مطالعه و طراحی شبکه آبیاریتحت فشار گرمه خانی دلفان
 13. نظارت کارگاهی ایستگاه پمپاژگرمه خانی دلفان

 

 

 

 

 

اداره کل منابع طبیعی یزد

منابع طبیعی یزد

 1. مطالعه و طراحی و نظارت بر اجرای خط انتقال آب از چاه سلطانیه به پارک چشمه تا مهر به طول 20 کیلوتر
 2. مطالعه و طراحی و نظارت بر اجرای روش های نوین ابیاری و زهکشی پارک چشمه تا مهر
 3. طراحی و نظارت بر اجرای خط انتقال آب ولوله گذاری اشکذر، زارچ به طول 2کیلومتر،
 4. نظارت بر حفر و تجهیز چاه ایستگاه شمسی
 5. نظارت بر خرید لوله و اتصالات
 6. مطالعه و طراحی خط انتقال آب
 7. طراحی سیستم و مشاوره سیستمهای انتقال آب کنارگذر زارچ - اشکذر
 8. مطالعه و طراحی جهت رفع ایراد و نظارت بر اجرای کمربند سبز شهریزد
 9. مطالعه ، طراحی و تهیه اسناد مناقصه و نظارت بر اجرای قرارداد انتقال آبنهالکاری‌های كمربندی میبد- اشکذر و كنارگذر زارچ- اشکذر(ادامه دارد...)

 

 

 

اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان زنجان

اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان زنجان

 1. بررسی میدانی، طراحی و ارائه نقشه های اجرایی و مشخصات فنی تاسیسات انتقال آب و طراحی فضای سبز پردیس خانقاه چلبی اوغلی ونظارت تا پایان عملیات اجرایی آن
 2. بررسی میدانی، طراحی و ارائه نقشه های اجرایی و مشخصات فنی تاسیسات انتقال آب و طراحی فضای سبز ارگ سلطانیه

 

 

 

جهاد کشاورزی خوزستان

جهاد کشاورزی خوزستان

 1. طراحی طرح های آبیاری تحت فشارشهرهای اهواز، ایذه، کارون
 2. نظارت بر اجرا و بهره برداری پروژه های آبیاری تحت فشارشهرهای رامشیر،ماهشهر، هندیجان

 

 

 

اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان

اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان

 1. مطالعه و طراحی آبرسانی به مجتمع گردشگری جزیره هرمز

 

 

 

 

منابع طبیعی خوزستان

منابع طبیعی خوزستان

 1. عملیات نقشه برداری بند آب بهار شهرستان مسجد سلیمان
 2. نقشه برداری بند D3 چهیلا شهرستان شوش
 3. عملیات نقشه برداری بند دره قیر1 شهرستان رامهرمز
 4. عملیات نقشه برداری بند D4 چهیلا شهرستان شوش
 5. عملیات نقشه برداری بند بردلا شهرستان گتوند
 6. عملیات نقشه برداری بند D1 بیت راشد شهرستان دشت آزادگان
 7. عملیات نقشه برداری بند مه سنبلی شهرستان هفتگل
 8. عملیات نقشه برداری بند K2 قلعه مدرسه شهرستان مسجد سلیمان

 

 

سیمرغ یزد

سیمرغ یزد

 1. مطالعه و طراحی و نظارت بر اجرای خط انتقال آب سایت تنگ چنار شرکت سیمرغ یزد